Op. Dr. Servet Karaca

İşitme Kaybı

İşitememek kimi zaman doğumsal olarak gerçekleşirken, farklı faktörlere bağlı olarak da ortaya çıktığı bilinmektedir. İşitme kaybı her yaşta ortaya çıkmakla birlikte, bu riskin yaşlılarda daha fazla olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmalar 65 ile 74 yaş arasında erkeklerin yüzde 10’undan fazlasının farklı derecelerde işitme kaybı yaşadığını ortaya koymuştur. Erkekler kadınlardan işitme konusunda daha sağlıksız olmaya eğilimlidirler.

İşitme kaybı ile beraber kişi işitme hassasiyetinde azalma olduğunu fark edebilir. Sesleri algılamakta güçlük çekilir, kimi zaman kulakta çınlama ve vızıldama gibi sesler duyulur. İşitme hassasiyetinde azalma olması, illa kalıcı bir  işitme kaybı yaşandığı anlamına gelmez. İşitme kaybı ortaya çıktığında bunu işitme kaybının tipi, derecesi ve hangi frekansta olduğuna göre ele almak gerekir.

Call Now Button